سفارش تبلیغ
صبا
اقای خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفارش تبلیغ
صبا
 

مرد باش‌!!!!


اقا پسری که به عشقت  میگی میذاری ببوسمت؟؟؟

برا یه دختر خیلی سخته که یکی بهش دست بزنه ببوستش

وقتی عشقش سرشو میندازه پایین ومیگه باشه..

اینو بدون براش راحت نبوده...

کلی با خودش کلنجار رفته.کلی همه چیزو زیر پاهاش له کرده

و قبول کرده...

مرد باشو به یه بوسه رضایت بده

تو فقط اجازه ی یه بوسه از اون دخترو گرفتی نه چیز دیگه...

یه دختر احساسشو... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو...

تو هم مرد باشو با احساساتت بیا جلو نه با چیز دیگه

چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه ی زلال احساس میشوری؟؟؟؟؟

میدونی مدیونی؟؟؟؟

به تموم کسایی که قراره بعد از تو با اون دختر برخورد داشته باشن مدیونی...

چرااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چون تو دید اون دختر رو نسبت به بقیه عوض کردی

چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی فکرشو مشغول کردی

اره برادر من مدیونی

پس به خاطر دخترا نه...!!!!

به خاطر هم جنس های خودتم که شده حواستون بیشتر باشه

این دخترایی که میگی اره دست خوردس!

یه مرد بالا سرشون نبوده

پس برا خودت خانوادت خواهرت یه مرد باش 

مرد هرچیزی یه تاوانی داره پس حواست باشه...!!!

 

 

منبع وب داداشم(میلاد گراوند)

 


شنبه 95/5/2 2:49 عصروحید رحیمی | نظر

 

مرد باش‌!!!!


اقا پسری که به عشقت  میگی میذاری ببوسمت؟؟؟

برا یه دختر خیلی سخته که یکی بهش دست بزنه ببوستش

وقتی عشقش سرشو میندازه پایین ومیگه باشه..

اینو بدون براش راحت نبوده...

کلی با خودش کلنجار رفته.کلی همه چیزو زیر پاهاش له کرده

و قبول کرده...

مرد باشو به یه بوسه رضایت بده

تو فقط اجازه ی یه بوسه از اون دخترو گرفتی نه چیز دیگه...

یه دختر احساسشو... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو...

تو هم مرد باشو با احساساتت بیا جلو نه با چیز دیگه

چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه ی زلال احساس میشوری؟؟؟؟؟

میدونی مدیونی؟؟؟؟

به تموم کسایی که قراره بعد از تو با اون دختر برخورد داشته باشن مدیونی...

چرااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چون تو دید اون دختر رو نسبت به بقیه عوض کردی

چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی فکرشو مشغول کردی

اره برادر من مدیونی

پس به خاطر دخترا نه...!!!!

به خاطر هم جنس های خودتم که شده حواستون بیشتر باشه

این دخترایی که میگی اره دست خوردس!

یه مرد بالا سرشون نبوده

پس برا خودت خانوادت خواهرت یه مرد باش 

مرد هرچیزی یه تاوانی داره پس حواست باشه...!!!

 

 

منبع وب داداشم(میلاد گراوند)

 


شنبه 95/5/2 2:49 عصروحید رحیمی | نظر

 

???سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی...

خیــــــــــــلی ها پیش ?مـــــــــــن?

دوره دیـــــدن..????

???گــفتم درجــریان باشــی..!!???

 

 


جمعه 95/5/1 4:23 عصروحید رحیمی | نظر

 

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـ

روت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

 

 


جمعه 95/5/1 4:22 عصروحید رحیمی | نظر


زِندِگے بِدون مُخاطّب خاص...???

یّعنے یہ زِِندِگیہ با ?ِلاس...???

 

 


جمعه 95/5/1 4:20 عصروحید رحیمی | نظر

 
es/x60oaa5ujlyd5mwrhowg.gif" bgproperties="fixed">